Osobnostní testy

Osobnostní testy

Osobnostní testy odhalují silné a slabé stránky testovaného. Existuje mnoho druhů např. testy na schopnosti, na vlastnosti apod. Většinu z nás napadne při vyslovení osobnostní test spojitost s IQ, ale to není pravda. IQ testy zahrnují testování vícero oblastí dohromady jako jsou numerické schopnosti, logické myšlení apod.

Typy osobnostních testů

a. paměťové testy – testuje se krátkodobá a dlouhodobá paměť


b. testy na numerické schopnosti – operace s čísly, matematické myšlení


c. testy verbální schopnosti – jak se člověk dokáže vyjadřovat a také jak umí používat slova


d. testy prostorového myšlení – zda se umíte orientovat v prostoru


e. testy na logické myšlení – jak jste schopni vidět souvislosti a dedukovat různé věci


f. testy na koncentraci – zda umíte být soustředěný


g. testy na kreativitu – kreativní myšlení, tvorba nových věcí


h. testy na všímavost – jaké máte pozorovací schopnosti a zda umíte vidět detaily


i. další – temperament, vnímání, styl učení, apod.

 

Všeobecné kategorie osobnostních testů

Existuje spoustu schopností a vlastností, které dokáže test osobnosti odhalit. Většina lidí se však přesto setkala spíše se všeobecnějšími testy. Zlepšování schopností a změna povahových vlastností vyžaduje kromě správné techniky také pravidelný trénink. Pojďme si nyní rozdělit osobnostní testy na základě trénování:

a. preference – prakticky nelze vytrénovat ( například praváka těžko přeučíte na leváka )

b. schopnosti – lze částečně natrénovat

c. povahové vlastnosti a postoje – lze natrénovat a změnit