Zajímavé články

Znalostní kvízy

Znalostní kvízy má ráda spousta lidí, hrají se pro radost, zábavu, ale mnohdy i k ověření svých znalostí. Velkou výhodou takových kvízů je to, že rozvíjejí logické a kombinační myšlení a zároveň umí posílit paměť při získávání nových poznatků. Mnoho lidí je dělá také z důvodu nejen zlepšení své paměti ale také proto, aby se dozvěděli, zda mají stále stejné znalosti jako dříve. Je to tedy spojení příjemného s užitečným.

Osobnostní testy

Osobnostní testy odhalují silné a slabé stránky testovaného. Existuje mnoho druhů např. testy na schopnosti, na vlastnosti apod. Většinu z nás napadne při vyslovení osobnostní test spojitost s IQ, ale to není pravda. IQ testy zahrnují testování vícero oblastí dohromady jako jsou numerické schopnosti, logické myšlení apod.

Co je EQ?

Eq je vlastně zkratka pro emoční inteligenci neboli emoční kvocient. Emoční kvocient je často mnohem důležitější než hodnota IQ neboli inteligenčního kvocientu. EQ udává míru ovládání citů, vztahů k jiným lidem, motivaci apod.

Co je sociabilní?

Každá osoba je odlišná a čím dříve rozpoznáte o jaký typ osobnosti se jedná, tak tím lépe budete vědět, jak s daným člověkem nejlépe komunikovat.